Kontaktinfo & Skyddsnivåer

Vid frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss via e-post eller telefon. Vi besvarar e-post flera gånger dagligen.

 

Adress Tyr Protection / DI Konsult

Nilssonsberg 16

411 43 Göteborg

Telefon +46 704-227947
Kontaktperson Daniel Ingelsson
E-post info@tyrprotection.com

 

 

Skyddsnivåer

Flertalet av våra produkter är testade enligt den amerikanska NIJ-standarden. Skyddsvästar och ballistiska skyddsplattor testas i enlighet med NIJ 0101.06 som är en kroppsskyddsstandard, medan t.ex. sköldar och vissa andra produkter testas i enlighet med skyddsmaterialstandarden NIJ 0108.01. Kroppsskyddsstandarden 0101.06 har de hårdaste kraven och innebär test mot fler och generellt snabbare kulor jämfört med skyddsmaterialstandarderna. I motsats till skyddsmaterialstandarder så har kroppsskyddsstandarder också gränsvärden för hur stort trauma som accepteras på skyddets baksida.

 

Nedan kan Du se en sammanställning av kroppsskyddsstandarden NIJ 0101.06 samt skyddsmaterialstandarderna NIJ 0108.01, VPAM PM 2007 och EN 1522. Skyddsnivåerna inom respektive standard anges i stigande ordning.

 

Kroppsskyddsplattor som ger ballistiskt skydd på lägst nivå III enligt NIJ 0101.06 definieras som krigsmateriel och kräver tillstånd för att hantera. Vår högsta skyddsnivå är därför NIJ 0101.06 nivå III ICW (In Conjunction With) vilket innebär att skyddet behöver användas tillsammans med en mjuk skyddspanel för att nå samtliga krav i teststandardens nivå III.

 

När en produkt är klassad enligt en viss nivå så skyddar den i regel också mot samtliga kalibrar/kulor som finns under den aktuella nivån. Då NIJ-standarden inte anger särskilt många kalibrar så kan VPAM eller EN 1522 användas för att få en bättre översikt av vad en skyddsnivå innebär. NIJ 0101.06 och 0108.01 nivå III har högre krav än VPAM och EN1522 men motsvaras närmast av VPAM nivå PM 7 och EN 1522 nivå FB6. Exempel på vanliga kalibrar som ligger under nivå III och som inte nämns i NIJ-standarden är 7,62x39 och 5,56x45. Dessa återfinns i EN 1522 nivå FB4+ och FB5 samt i VPAM nivå PM 6 och 7.

 

 

NIJ_0101.06

 

0108.01

 

VPAM

 

EN_1522

 

 

I vårt sortiment finns kroppsskydd av följande material och skyddsnivåer: 

 

Mjuka skydd (Aramid/Twaron) nivå IIIA väljer du som prioriterar låg vikt och komfort framför maximalt skydd. Dessa skydd är flexibla och möjliggör en stor skyddsarea. Du får ett skydd som stoppar de flesta pistol- och revolverkalibrar och även skyddar relativt väl mot knivhugg trots att detta inte ingår i klassningen. Vissa stålmantlade eller väldigt spetsiga kulor kan dock penetrera dessa paneler, och de ger inget skydd alls mot flertalet gevärskalibrar. På grund av sin höga komfort är mjuka fiberskydd på denna nivå bra vardagsskydd, men den säkerhetsmedvetne bör komplettera med produkter på en högre skyddsnivå.

 

Hårda skydd nivå IIIA+ 7,62x39 (AK-47) väljer Du som vill ha skydd mot alla i Sverige vanligen förekommande illegala skjutvapen. Produkter på denna nivå stoppar samtliga pistol- och revolverkalibrar samt gevärskalibern 7,62x39 (AK-47). Ger också ett utmärkt skydd mot hugg och slag. Vi rekommenderar varmt våra stålkärnade produkter på denna nivå då de kombinerar en god skyddsförmåga med en förhållandevis låg vikt.

 

Hårda stålkärnade skydd nivå NIJ III ICW riktar sig till dig som vill ha det högsta skyddet till det lägsta priset. Vikten är på denna nivå lite högre än nivån under men i gengäld får man skydd mot ett bredare spektrum av hot.

 

ICW innebär att skyddet når NIJ 0101.06 nivå III när det används tillsammans med en mjuk skyddsväst eller lös skyddspanel. Detta är den högsta skyddsnivån vi säljer beträffande kroppsskydd, och plattor till skyddsvästar med klassning över NIJ 0101.06 Level III ICW definieras i Europa som krigsmateriel.

 

Skyddsnivån innebär test mot 7,62x51, vilket betyder att man också får skydd mot många andra vanliga gevärskalibrar med lägre eller liknande prestanda. T.ex. stoppar skydd med denna klassning i regel flertalet jaktvapen klass 2 och lättare klass 1 jaktkalibrar som .308 och 6,5x55. Självklart skyddas man också mot alla pistol- och revolverkalibrar.

 

Hårda keramiska skydd nivå NIJ III ICW har både för- och nackdelar jämfört med ballistiskt stål i samma klassning. En fördel är att dessa skydd t.ex. är generellt bättre på att stoppa små och väldigt snabba projektiler som trots att de understiger nivå III kan slå igenom en del stålkärnade skydd. Vikten är också lite lägre, men keramiska plattor är å andra sidan tjockare och därmed mer skrymmande.

 

 

made_in_sweden2


Powered by Powered by