Kontaktinfo & Skyddsnivåer

Vid frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss via e-post. Vi besvarar e-post flera gånger dagligen.

 

Adress Tyr Protection / DI Konsult

Nilssonsberg

411 43 Göteborg

Telefon +46704227947
E-post info@tyrprotection.com

 

 

Generellt om skyddsnivåer

Flertalet av våra produkter är testade enligt den amerikanska NIJ-standarden. Skyddsvästar och ballistiska skyddsplattor testas i enlighet med NIJ 0101.06 som är en kroppsskyddsstandard, medan t.ex. sköldar och vissa andra produkter testas i enlighet med skyddsmaterialstandarden NIJ 0108.01. Kroppsskyddsstandarden 0101.06 har de hårdaste kraven och innebär test mot fler och generellt snabbare kulor jämfört med skyddsmaterialstandarderna. I motsats till skyddsmaterialstandarder så har kroppsskyddsstandarder också gränsvärden för hur stort trauma som accepteras på skyddets baksida.

 

Nedan kan Du se en sammanställning av kroppsskyddsstandarden NIJ 0101.06 samt skyddsmaterialstandarderna NIJ 0108.01, VPAM PM 2007 och EN 1522. Skyddsnivåerna inom respektive standard anges i stigande ordning.

 

Kroppsskyddsplattor som ger ballistiskt skydd på lägst nivå III enligt NIJ 0101.06 definieras som krigsmateriel och kräver tillstånd för att säljas. Vår högsta skyddsnivå är därför NIJ 0101.06 nivå III ICW (In Conjunction With) vilket innebär att skyddet behöver användas tillsammans med en mjuk skyddspanel för att nå samtliga krav i teststandardens nivå III.

 

När en produkt är klassad enligt en viss nivå så skyddar den i regel också mot samtliga kalibrar/kulor som finns under den aktuella nivån. Då NIJ-standarden inte anger särskilt många kalibrar så kan VPAM eller EN 1522 användas för att få en bättre översikt av vad en skyddsnivå innebär. NIJ 0101.06 och 0108.01 nivå III har högre krav än VPAM och EN1522 men motsvaras närmast av VPAM nivå 7 och EN 1522 nivå FB6. Exempel på vanliga gevärskalibrar som ligger under nivå III och som inte nämns i NIJ-standarden är 7,62x39 och 5,56x45.

 

 

NIJ_0101.06

 

0108.01

 

VPAM

 

EN_1522

 

 

Skyddsnivåer och prestanda på våra produkter

  • Mjuka skydd / Soft Armor nivå IIIA väljer du som prioriterar låg vikt och komfort framför maximalt skydd. Dessa skydd är flexibla och möjliggör en stor skyddsarea. Du får ett skydd som stoppar de flesta vanliga pistol- och revolverkalibrar upp till .44 Magnum. Vår panelkonstruktion skyddar också väl mot knivhugg trots att detta inte ingår i IIIA-klassningen och vi erbjuder även stickskyddsklassade paneler för den som önskar högsta skydd mot hugg.

Vissa stålmantlade eller spetsiga kulor som kan förekomma i Sverige (t.ex. svensk 9mm m/39B) kan dock penetrera mjuka skyddspaneler. Mjuka paneler skyddar inte heller mot gevärskalibrar. Även från flera hundra meters avstånd penetrerar en genomsnittlig gevärskula med lätthet alla typer av mjuka skydd. På grund av sin höga komfort och låga vikt så är mjuka skydd  på denna nivå ändå bra vardagsskydd, men den säkerhetsmedvetne bör komplettera med produkter på en högre skyddsnivå. (Att använda en mjuk skyddspanel bakom en hård gevärsklassad platta rekommenderas då kombinationen ger ett utmärkt skydd).

 

  • Hårda stålkärnade skydd nivå IIIA+ AK-47 väljer Du som vill ha ett lättviktsskydd mot alla i Sverige vanligen förekommande illegala skjutvapen. Produkter på denna nivå stoppar samtliga pistol- och revolverkalibrar (inklusive stålmantlade kulor som slår igenom mjuka skottsäkra västar) samt gevärskalibern 7,62x39 (AK-47). Ger också ett ogenomträngligt skydd mot knivhugg. Vi rekommenderar varmt våra produkter på denna nivå då de kombinerar en god skyddsförmåga med en låg vikt och en mycket tunn profil.

 

  • Hårda stålkärnade skydd nivå SRT AK47+ är snäppet starkare än IIIA+ AK47-skydden och erbjuds i fler utföranden för bästa ergonomi. I klassningen ingår 7,62x39 (AK-47) och 5,56x45 (upp till 860m/s). Stoppar också samtliga pistolkalibrar och alla typer av hugg och stick.

 

  • Hårda stålkärnade skydd nivå III ICW SRT Vår högsta skyddsnivå på kroppsskydd. På denna nivå är vikten lite högre men i gengäld får man skydd mot ett bredare spektrum av hot. Nivå III innebär skydd mot gevärskalibern 7,62x51 i enlighet med de krav som anges i teststandarden NIJ 0101.06, och ICW (In Conjunction With) betyder att man når nivå III när den ballistiska plattan används tillsammans med en mjuk skyddspanel.

Våra produkter på denna nivå skyddar också mot många andra vanliga gevärskalibrar med lägre eller likvärdig prestanda som 7,62x51. Våra ballistiska plattor på denna nivå är t.ex. testade (stand alone) med 7,62x39, 5,56x45 och 5,45x39, och skydd med denna klassning stoppar i regel flertalet jaktvapen klass 2 (t.ex. 7,62x39, .222Rem, .223 Rem etc) samt lättare klass 1 jaktkalibrar som .308 och 6,5x55. Självklart skyddas man också mot alla pistol- och revolverkalibrar.

 

  • Hårda keramiska skydd nivå NIJ III ICW SRT har både för- och nackdelar jämfört med stålkärnade skydd med samma klassning. Keramiska skydd är the gold standard när det kommer till att stoppa olika projektiler. Det beror på att keramiska skydd inte är homogena utan har ett hårt yttre lager och bakom det ett tjockt lager ballistisk fiber.

Jämfört med stålkärnade skydd så är keramplattor i regel lite lättare, men samtidigt också klart tjockare och därmed mer skrymmande. De är också sämre på att hantera kantträffar och täta träffar.

 

 

Tyr_Protection_Body_Armour_Levels_02

 

 

 

Angående UHMWPE lättviktsskydd så har vi valt att inte sälja denna typ av lättviktsplattor då vi anser att nackdelarna överväger fördelarna. Denna typ av skydd består av 100% pressad polyetenfiber och har i motsats till keramiska plattor och stålkärnade plattor inget hårt lager. Vikten är förvisso väldigt låg och en nivå III-platta kan väga under 1,5kg, men samtidigt är dessa plattor tjocka och skrymmande. En annan nackdel är att vanligt förekommande kulor med en hård spets (som t.ex. 5,56 SS109 eller viss blyfri miljöammo) ofta slår igenom denna typ av skydd.

 

 

Skottsäker väst -Lagar

I Sverige är det lagligt för privatpersoner att använda skottsäker väst. Du behöver inte heller något tillstånd eller licens för att köpa skottsäkra skydd. Hanteringen av ballistiska skydd är dock inte oreglerad och det finns strikta regelverk kring ex. försäljning och export. Hårdast reglereade är skydd som klassas som krigsmateriel. Sådana skydd kräver tillstånd för att säljas, överlåtas eller föras ut ur landet.

 

 

Skottsäker väst - Hållbarhet

Vid korrekt handhavande har våra mjuka skottsäkra västar/skyddspaneler och våra keramiska plattor minst 5 års garanti avseende sin skyddsförmåga. Våra skottsäkra västar med stålkärnade ballistiska plattor har obegränsad hållbarhet och dessa plattor är så gott som oförstörbara. Avsaknaden av bäst före-datum gör stålkärnade skydd till det klart billigaste alternativet i längden.

 

Alla skottsäkra skydd med undantag för stålkärnade har ett angivet hållbarhetsdatum som brukar vara 5-7 år. Även hårda keramiska plattor har en angiven garantitid eftersom keramiken är limmad mot en rygg av fiber (ofta UHMWPE). Flitigt användande, fukt, uv-strålning och extrema temperaturer är faktorer som kan påverka fiberbaserade skydd negativt.

 

Garantitiden innebär att skyddet under hela denna period ska nå upp till de krav som teststandarden ställer. Omvänt så innebär det inte att produkten efter 5 år plötsligt tappar hela sin skyddsförmåga, men att tillverkaren inte längre kan garantera att produkten når teststandardens krav. Vid yrkesmässig användning kasseras skydd i samband med att garantitiden löper ut.

 

En utbredd erfarenhet bland användare är dock att kvalitetsprodukter från etablerade varumärken som Twaron®, Kevlar® och Dyneema® inte på något uttalat vis tycks påverkas av enbart tid - förutsatt att produkten förvaras korrekt och har ett intakt skyddshölje. Om skydden används sparsamt och förvaras liggande i ett torrt, mörkt och rumstempererat utrymme som ex. en garderob, så är vår och många andras erfarenhet att de behålla en god skyddsförmåga lång tid efter att garantitiden har löpt ut. Med det sagt så uppmanar vi inte någon att använda ett skydd med utgången garantitid.

 

 

Välj återförsäljare med omsorg!

Hög kvalitet men rimliga priser är vårt motto. Alla våra skottsäkra skydd är konstruerade av noggrannt utvalda material från branschens bästa tillverkare. Alla produkter är också testade av internationellt erkända laboratorier i enlighet med senaste NIJ-standard, och vi genomför även fortlöpande kontroller för att säkerställa en jämn kvalitet. Som kund hos oss kan man vara säker på att få vad man betalar för. Tyvärr råder ofta motsatsen i denna bransch.

 

En stor del av de skottsäkra västar och andra ballistiska skydd som finns på marknaden är tillverkade i Asien. Dessa skydd är ofta billiga men kvaliteten varierar och prestandan är ofta opålitlig då många tillverkare använder billiga råvaror och struntar i säkerhetsmarginaler. Exempel på opålitlig prestanda kan vara att kulor ibland (men inte alltid) går rakt igenom en väst. De allra billigaste skydden som säljs på internet är dödsfällor och rent lurendrejeri då de inte är i närheten av den skyddsnivå som de utger sig ha.

 

Det är mer regel än undantag att asiatiska tillverkare inte har genomfört korrekta ballistiska tester för att fastställa den skyddsnivå som produkterna marknadsförs med. Vi har sett exempel på fall där även stora och väletablerade företag ljuger om produkternas klassning och hänvisar till ballistiska tester som vid en granskning visar sig vara helt felaktigt utförda eller inte utförda överhuvudtaget. Vid ett korrekt utfört ballistiskt test har produkterna sedan underkänts.

 

I videon nedan provskjuter youtubekanalen Demolition Ranch diverse kinesiska skydd. Endast ett av skydden presterar i närheten av angiven klassning, och just detta skydd hade också ett klart högre pris. (Spola fram till 1:14 för att hoppa över introt).

 

App

 

 

made_in_sweden2


Powered by Powered by