Kontaktinfo & Skyddsnivåer

Vid frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss via e-post eller telefon. Vi besvarar e-post flera gånger dagligen.

 

Adress Tyr Protection / DI Konsult

Nilssonsberg 16

411 43 Göteborg

Telefon +46 704-227947
Kontaktperson Daniel Ingelsson
E-post info@tyrprotection.com

 

 

Skyddsnivåer

Flertalet av våra produkter är testade enligt EN1522, VPAM PM 2007 och/eller den amerikanska NIJ-standarden. Skyddsnivåerna är i stora drag överlappande mellan systemen.

 

I vårt sortiment finns vanligen skydd av följande material och skyddsnivåer: 

 

Mjuka skydd (Kevlar/Aramid eller PE) nivå FB4/IIIA väljer du som prioriterar låg vikt och komfort framför maximalt skydd. Dessa skydd är flexibla och du får ett skydd som stoppar de flesta civila pistol- och revolverkalibrar och även skyddar relativt väl mot knivhugg trots att detta inte ingår i certifieringen. Vissa stålmantlade kulor (som ex. den svenska m/39B) kan dock penetrera dessa paneler, och de ger inget skydd alls mot flertalet gevärskalibrar. På grund av sin höga komfort är mjuka syntetskydd på denna nivå bra vardagsskydd, men den säkerhetsmedvetna bör komplettera med produkter på en högre skyddsnivå. Vissa mjuka skyddsvästar har fickor som möjliggör att hårda skyddsplattor med högre skyddsnivå köps till för vid-behovs-användning.

 

Ballistiskt stål nivå FB4 / IIIA+ väljer du som vill ha ett skydd mot samtliga pistol- och revolverkalibrar inklusive stålmantlade varianter som m/39B. Ger också ett utmärkt skydd mot hugg och slag.

 

Ballistiskt stål nivå Special Threat 7,62x39 (AK-47) & 5,56 väljer Du som utöver skydd mot samtliga pistol- och revolverkalibrar även önskar skydd mot AK-47 Kalasjnikov. På denna nivå skyddas Du mot alla i Sverige vanligen förekommande illegala skjutvapen. Vi rekommenderar varmt våra produkter på denna nivå då de kombinerar en mycket god skyddsförmåga med en förhållandevis låg vikt.

 

Ballistiskt stål nivå NIJ III ICW riktar sig till dig som vill ha det högsta skyddet till det lägsta priset. Klassad för 7,62x51 FMJ men skyddar också mot bland annat 5,56x45 SS109, 7,62x39 MSC (AK-47 Kalasjnikov) och många andra vanliga gevärskalibrar. Vikten är klart högre än nivån under.

 

Hårda lättviktsskydd nivå NIJ III ICW är ett dyrare men betydligt lättare alternativ för dig som vill ha skydd mot alla hot upp till och med 7,62x51. Skyddsnivån motsvarar alternativet ovan. Dessa plattor tillverkas av polyetylen (PE) och vikten är endast 50% av den stålkärnade plattan i samma skyddsnivå.

 

Nedan visas en sammanställning av tre olika ballistiska standarder:

 

Ballistic_standards

 

Material; ballistiskt stål vs syntetmaterial

Olika material kan vara olika effektiva på att stoppa projektiler trots samma skyddsnivå. I de ballistiska standarderna ställs bland annat krav på hur mycket skyddsmaterialet får deformeras och det minsta antal träffar som det skall tåla, men det finns ingen övre gräns och olika material tenderar att prestera olika väl.

 

Skyddsvästar och plattor av fibermaterial (som ex. Kevlar/Aramid eller PE/Dyneema) tål endast ett begränsat antal träffar och materialet deformeras relativt mycket vid träff. Stålkärnade skyddsplattor tenderar att tåla ett större antal träffar och även kantnära träffar som kan glida av ett syntetskydd. En konsekvens av stålets hårdhet är att kulor som träffar skyddet krossas med splitter som följd. I pistolkalibrar är detta vanligen inget problem då fragmenten fångas av västen som skyddsplattan sitter i, men för kraftigare gevärsprojektiler som 7,62x51 kan det vara en god idé att välja till splitterskydd.

 

Ballistiskt stål tenderar att ge ett högre skydd mot stålmantlade/stålkärnade militära projektiler. Som exempel penetrerar svenska försvarsmaktens 9mm m/39B utan svårigheter samtliga mjuka skyddsvästar på marknaden samtidigt som den knappt orsakar en skråma på våra stålkärnade produkter i samma skyddsnivå. Även på högre skyddsnivåer kvarstår skillnaden mellan stål och syntet: rena syntetskydd på nivå NIJ III ICW stoppar i regel inte 5,56 Nato med stålspets (SS109/M855) medan ballistiskt stål på samma skyddsnivå med lätthet stoppar densamma.

 

Ytterligare en fördel med ballistiskt stål är en generellt lägre inköpskostnad. Förutsatt att ytskyddet är intakt så korrosion undviks så har stålkärnade skydd också en nästan obegränsad hållbarhet avseende sin skyddsförmåga. Skyddsprodukter av syntetmaterial har i regel endast 5-7 års garanti på sin skyddsförmåga och kan över tid påverkas negativt av ex. uv-strålning, fukt och höga temperaturer. Ett stålkärnat skydd är mer oömt och kan ex. förvaras i ett soligt fordon under lång tid utan att skyddsförmågan påverkas negativt. 

 

En något högre vikt är den enda tydliga nackdelen som kan tillskrivas ballistiskt stål. Med undantag för extremfall är viktskillnaden dock inte så uppenbar som man kan tro eftersom den tekniska utvecklingen leder till att stålprodukterna blir allt tunnare samtidigt som det ofta krävs en stor mängd syntetmaterial och/eller blandningar med keramiska material för att stoppa en projektil med hög energi. Störst viktskillnad föreligger i de lägsta skyddsnivåerna samtidigt som differensen blir mer marginell eller obetydlig när man jämför produkter som ger skydd mot gevärskalibrar.

 

Sammantaget rekommenderar vi således av flera anledningar primärt våra stålkärnade produkter. Alla stålkärnade produkter tillverkas i Sverige av råvaror med högsta kvalitet! 

 

made_in_sweden2


Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter
Powered by Powered by