Kontaktinfo & Skyddsnivåer

Vid frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss via e-post. Vi besvarar e-post flera gånger dagligen.

 

Adress Tyr Protection / DI Konsult

Nilssonsberg

411 43 Göteborg

Telefon +46704227947
E-post info@tyrprotection.com

 

 

Ballistisk prestanda på våra produkter:

Alla våra produkter tillverkas av kvalitetsråvaror och testas av oberoende testlaboratorium. Utbudet är skräddarsytt för att skydda mot hot som är vanligt förekommande i Sverige och Europa. 

 

  • Nivå IIIA mjuka skydd / Soft Armor väljer du som prioriterar låg vikt och komfort framför maximalt skydd. Dessa skydd är flexibla och möjliggör en stor skyddsarea. Du får ett skydd som stoppar de flesta vanliga pistol- och revolverkalibrar upp till .44 Magnum. Vi erbjuder även stickskyddsklassade paneler för den som önskar högsta skydd mot hugg.

Vissa stålmantlade eller spetsiga kulor som kan förekomma i Sverige (t.ex. svensk 9mm m/39B) kan dock penetrera denna typ av skydd. De ger heller inget skydd mot gevärskalibrar. På grund av sin höga komfort och låga vikt så är mjuka skydd  på denna nivå ändå bra vardagsskydd, men den säkerhetsmedvetne bör komplettera med produkter på en högre skyddsnivå.

 

  • Nivå AK47 LW (hårda skydd) väljer Du som vill ha ett lättviktsskydd mot alla i Sverige vanligen förekommande illegala skjutvapen. Produkter på denna nivå stoppar samtliga pistol- och revolverkalibrar (inklusive stålmantlade kulor som slår igenom mjuka skottsäkra västar) samt k-pist och gevärskalibrar upp till 7,62x39 (AK-47). Ger också ett ogenomträngligt skydd mot knivhugg. Vi rekommenderar varmt våra produkter på denna nivå då de kombinerar en god skyddsförmåga med en låg vikt och en mycket tunn profil.

 

  • Nivå SRT AK47+ (hårda skydd) är snäppet starkare än AK47 LW-skydden och erbjuds i fler utföranden för bästa ergonomi. I klassningen ingår 7,62x39 (AK-47) och 5,56x45 (upp till 860m/s). Stoppar också samtliga pistolkalibrar och alla typer av hugg och stick.

 

  • Nivå III ICW SRT (hårda skydd) Vår högsta skyddsnivå på kroppsskydd. På denna nivå är vikten lite högre men i gengäld får man skydd mot ett bredare spektrum av hot. Nivå III innebär skydd mot gevärskalibern 7,62x51 NATO i enlighet med de krav som anges i teststandarden NIJ 0101.06, och ICW (In Conjunction With) betyder att man når nivå III när den ballistiska plattan används tillsammans med en mjuk skyddspanel.

Våra produkter på denna nivå skyddar också mot många andra vanliga gevärskalibrar med lägre eller likvärdig prestanda som 7,62x51. Våra ballistiska plattor på denna nivå är t.ex. testade (stand alone) med 5,56x45 samt de ryska kalibrarna 7,62x39 (AK-47) och 5,45x39 (AK-74). Skydd med denna klassning stoppar i regel också flertalet jaktvapen i klass 2 (t.ex. .222 Rem & .223 Rem) samt lättare klass 1 jaktkalibrar som .308 och 6,5x55. Självklart skyddas man också mot alla typer av pistol- och revolverkalibrar.

 

 

Tyr_Protection_Skyddsnivaer_2023

 

 

 

Om du vill läsa mer eller köpa en svensktillverkad skottsäker väst av toppkvalitet så klicka här för att se sortimentet hos Tyr Protection. Du kan se vårt utbud av ballistiska plattor och skottsäkra ryggsäckspaneler genom att klicka här.  

 

 

 

 

 

 

Allmänt om standarder och skyddsnivåer

Den amerikanska NIJ-standarden är den internationellt mest använda teststandarden men det finns stora variationer mellan olika länder. Flertalet av våra produkter är testade enligt NIJ-systemet. Skyddsvästar och ballistiska skyddsplattor testas i enlighet med NIJ 0101.06 som är en kroppsskyddsstandard, medan t.ex. sköldar och vissa andra produkter testas i enlighet med skyddsmaterialstandarden NIJ 0108.01.

 

Kroppsskyddsstandarden 0101.06 har de hårdaste kraven och innebär test mot fler och generellt snabbare kulor jämfört med skyddsmaterialstandarderna. I motsats till skyddsmaterialstandarder så har kroppsskyddsstandarder också gränsvärden för hur stort trauma som accepteras på skyddets baksida. Detta är en mycket viktig detalj då kulor kan orsaka allvarlig skada eller död även om de inte penetrerar skyddet. 

 

Nedan kan Du se en sammanställning av flera vanligt förekommande ballistiska teststandarder. VPAM är vanlig i Tyskland och finns i versioner för både kroppsskydd och skyddsmaterial. EN1522 är en EU-standard för skyddsmaterial. HOSDB är en kroppsskyddsstandard som är vanligast i England. Skyddsnivåerna inom respektive standard anges i stigande ordning. 

 

Kroppsskyddsplattor som ger ballistiskt skydd på lägst nivå III enligt NIJ 0101.06 definieras som krigsmateriel och kräver tillstånd för att säljas. Vår högsta skyddsnivå är därför NIJ 0101.06 nivå III ICW (In Conjunction With) vilket innebär att skyddet behöver användas tillsammans med en mjuk skyddspanel för att nå samtliga krav i teststandardens nivå III.

 

När en produkt är klassad enligt en viss nivå så skyddar den i regel också mot samtliga kalibrar/kulor som finns under den aktuella nivån. Då NIJ-standarden inte anger särskilt många kalibrar så kan VPAM eller EN 1522 användas för att få en bättre översikt av vad en skyddsnivå innebär. NIJ 0101.06 och 0108.01 nivå III har högre krav än VPAM och EN1522 men motsvaras närmast av VPAM nivå 7 och EN 1522 nivå FB6. Exempel på vanliga gevärskalibrar som ligger under nivå III och som inte nämns i NIJ-standarden är 7,62x39 och 5,56x45.

 

NIJ_0101.06

 

0108.01

 

VPAM

 

EN_1522 

 

HOSDB_2007_Body_Armour_Standard_Protection_Levels

 

HOSDB_2017_Body_Armor_Standard_Protection_Levels

 

 

 

made_in_sweden2


Powered by Powered by