Artiklar


Här samlar vi artiklar som bland annat avhandlar olika skottsäkra material som Kevlar, Goldshield, Twaron och AR500, vad man bör tänka på innan man köper en skottsäker väst, vad våra garantier innebär, samt annan information som är relevant för området.

 

Följ oss på Instagram för att se alla nyheter!  instagram5

 

Tyr Protection logo

 

Publicerad på av

Skyddar en skottsäker väst mot knivhugg?

En modern skottsäker väst ger i regel alltid någon typ av skydd mot knivhugg även om den inte är knivskyddsklassad. Prestandan skiljer mellan olika modeller beroende på hur skyddspanelerna är konstruerade. 

 

De teststandarder som används vid knivskyddsklassning (t.ex. NIJ 0115.00 eller HOSDB) utgår från ett worst case-scenario och ställer mycket höga krav både vad gäller huggenergi och vilken typ av knivblad som används. En skottsäker väst når därför oftast inte upp till vad som krävs av en knivklassad väst utan att vara specifikt anpassad både för ballistiskt skydd och knivattacker.

 

Samtidigt innebär de höga kraven vid knivskyddsklassning att en vanlig skottsäker väst i teorin kan ge ett bra skydd mot knivangrepp även om den inte når upp till ens den lägsta knivskyddsnivån.

 

Höga krav på huggenergi vid knivklassning

De gränsvärden för huggenergi (angivet i joule) som exempelvis används i den amerikanska stickskyddsstandarden NIJ 0115.00 utgår inte från befolkningens medelvärde utan från de högsta registrerade resultaten hos ett studerat urval av unga friska män. 

 

Skyddsnivå 1 motsvarar 85:e percentilen dvs. den huggkraft som endast 15% av referensgruppen kunde nå upp till. Skyddsnivå 2 motsvarar 90:e percentilen (den huggkraft som endast 10% av referensgruppen kunde generera) och nivå 3 motsvarar 96:e percentilen (den huggkraft som endast 4% av referensgruppen kunde generera). 

 

Knivskyddsnivåernas gränsvärden för huggenergi är därfär väl tilltagna både i förhållande till befolkningen som helhet och i jämförelse med den kraft som används vid faktiska knivattacker där huggförhållandena dessutom inte är perfekta och där alkohol och droger ofta finns med i bilden. 

 

Bladformen har stor betydelse

Vid sidan av höga krav rörande huggenergi så kräver nämnda knivskyddsstandarder också användning av bladtyper som är bättre på att penetrera skyddsvästar jämfört med många mer vardagliga knivtyper. Formen på bladet har stor betydelse för resultatet gentemot en skyddsväst och de bladtyper som ofta används i en knivklassning (t.ex. P1 som används både av NIJ och HOSDB) är mycket effektiva på att penetrera skyddsvästar men knappast vanliga vid verkliga knivattacker. 

 

Exempel på våra produkters prestanda mot knivhugg

Alla våra hårda ballistiska plattor skyddar mot alla typer av hugg och stick såväl från kniv som från yxor etc. Våra mjuka ballistiska västar och paneler i nivå NIJ 0101.06 IIIA ger ett relativt bra skydd mot knivhugg i verkligheten, men når inte upp till de höga krav som ställs av en ren knivskyddsstandard som NIJ 0115.00.

 

Vi har utfört praktiska huggtester med ett antal olika knivtyper som är vanligt förekommande vid knivattacker. Vi har bland annat använt hantverkarknivar/"moraknivar" av olika modeller och fabrikat, samt köksknivar av förskärartyp. Våra IIIA-paneler utan knivklassning har stoppat samtliga nämnda knivtyper med den handkraft vi har kunnat uppbåda. Den typ av blad som är generellt svårast att stoppa är smala, tunna och mycket spetsiga varianter som exempelvis vissa typer av delikatessknivar.

 

Vi kan också leverera mjuka skydd/soft armor med både ballistisk klassning och knivskyddsklassning för kunder som önskar detta. 

 

Har du frågor kring ballistiska skydd och knivskydd? Kontakta oss gärna via e-mail på info@tyrprotection.com Klicka här om du vill se vårt sortiment med skottsäkra västar. 

 

Läs hela inlägget
Powered by Powered by