Artiklar


Här samlar vi artiklar som bland annat avhandlar olika skottsäkra material som Kevlar, Goldshield, Twaron och AR500, vad man bör tänka på innan man köper en skottsäker väst, vad våra garantier innebär, samt annan information som är relevant för området.

 

Följ oss på Instagram för att se alla nyheter!  instagram5

 

Tyr Protection logo

 

Publicerad på av

FAQ om ballistiska plattor och olika material

Ballistiska plattor kan tillverkas av olika material och med olika konstruktioner. Även plattor som är klassade inom samma skyddsnivå kan därför ha vitt skilda egenskaper. De tre vanligaste typerna av ballistiska plattor är keramiska plattor, stålkärnade plattor och lättviktsplattor av UHMWPE. Det finns många åsikter och missuppfattningar om vad som är bäst. Samtliga material har dock för- och nackdelar och inget av dem är det bästa alternativet i alla situationer och för alla användare.

 
Nedan beskrivs ett antal plus och minus inom respektive system.
 
 

Keramplattor:

 
Plus
+ Stoppar pga sin konstruktion störst spektrum av hot.

+ Relativt låg vikt men det kan variera stort.

+ Enda alternativet när det gäller pansarbrytande kulor.

 
Minus
- Ofta stor inbuktning vid träff vilket kan orsaka skador.
- Tål inte lika täta träffar som stål. (En träffad platta är förbrukad).
- Sämre på kantträffar jämfört med stål
- Behöver handhavas relativt försiktigt
- Begränsad hållbarhet
- Kan påverkas av fukt, värme, UV
- Kan liksom stål skicka kulfragment åt sidorna.
- Bra keramplattor kan vara väldigt dyra.
 
Många billigare keramplattor har inte heltäckande keramik. En vanlig variant är att keramlagret börjar 2,5cm från kanterna, vilket gör att en 25x30cm platta i själva verket kan ha 20x25cm skyddsarea. Detta syns inte utanpå plattan och mindre nogräknade säljare informerar inte kunderna om saken. På detta vis kan man sänka både pris och vikt på plattorna.
 
 

UHMWPE-plattor

 
Plus
+ Mycket låg vikt
+ Låg risk för fragment
+ Flyter på vatten
 
Minus
- Skrymmande. Ofta väldigt tjocka.
- Deformeras relativt mycket vid träff. Risk för skador bakom träffområdet.
- Kantträffar kan glida av och träffa användaren eftersom kulan inte fragmenteras.
- Begränsad hållbarhet
- Kan påverkas av fukt,värme, UV
- Kulor med hård spets (som t.ex. 5,56x45 SS109/M855 och svensk sk ptr5) slår oftast igenom denna plattor.
 
 

Stålkärnade plattor

 
Plus
Liten inbuktning vid träff minskar risken för traumaskador
+ Bäst på täta träffar
+ Bäst på kantträffar
+ Lång hållbarhet
+ Praktiskt taget oförstörbara
+ Prisvärda
 
Minus
- Relativt hög vikt men det varierar mellan tillverkare.
- Fragmentrisk om detta inte avhjälps
- Motsats till UHMWPE: Stoppar i regel SS109 men kan ha svårt för allt för snabb .223/5,56 på kort avstånd.
- Klarar inte potenta AP-kulor på kort avstånd.
 
 
 
Stålbaserade skydd kritiseras ofta för att kunna orsaka farliga kulfragment då kulan krossas mot skyddet. Fragment kan dock orsakas även av keramplattor. I synnerhet kan detta vara ett problem med Nivå 4-skydd pga av ett extra kraftigt keramlager. Samtidigt har fragmentproblemet i mångt och mycket avhjälpts med stålkärnade skydd med hjälp av olika typer av fragmentskydd.
 
 
Nedan kan du se en kort video av hur en keramisk platta kastar fragment åt sidorna:

App

 

Och här kan du se hur vår coating och splitterskyddspanel helt eliminerar fragment:

App

 
 
 
Tyr Protection favoriserar vi stålkärnade skydd och har valt att specialisera oss på detta eftersom vi anser att det är det bästa alternativet för de flesta användare. Eftersom vi satsar på lättviktsskydd så är vikten inte ett problem som den kan vara med skydd från tillverkare som använder sämre råvaror. Vill man ha extremt låg vikt så är det UHMWPE som gäller, och kräver man skydd mot AP-ammunition så är det keram som gäller. För majoriteten av övriga användare har våra stålkärnade skydd många styrkor -inte minst den minimala inbuktningen som minskar risken för traumaskador. Klicka här för att se alla ballistiska plattor från TYR Protection.
 
 
Läs hela inlägget
Publicerad på av

Därför ska du använda hårda ballistiska plattor

Mjuka skottsäkra västar med skyddsnivå NIJ IIIA eller motsvarande är den vanligaste typen av skyddsväst både hos privatpersoner och professionella användare. En mjuk skottsäker väst tillverkas av aramid- eller polyetenfiber och vanliga varumärken på fibermaterialet är Twaron®, Kevlar® och. Dyneema®. Sådana skyddsvästar är generellt bra på att stoppa traditionell blykärnad pistol- och revolverammunition som är förhållandevis mjuk och deformeras vid träffen.

 

En skottsäker väst med mjuka paneler är däremot INTE bra på att stoppa hårda kulor som exempelvis vissa typer av stålmantlad/stålkärnad ammunition. Sådan ammunition har tillverkats i stor skala både i Sverige och i andra europeiska länder och förekommer därför även i kriminella miljöer.

 

I videon nedan kan Du se en demonstration av hur ineffektiva mjuka skyddsvästar är mot stålmantlad pistolammunition.

 

App

 

Skottsäkra västar med mjuka paneler kan inte heller stoppa gevärskulor -inte ens från mycket långt avstånd. I videon nedan demonstreras detta med en skottsäker väst som beskjuts från drygt 270 meters avstånd. Skytten i videon använder bland annat 7,62x39 (AK-47) som är vanligt förekommande i kriminella sammanhang.

 

App

 

En mjuk skottsäker väst är ett lätt och bekvämt grundskydd som ofta ger en stor skyddsarea, men vår rekommendation är att man också kompletterar med hårda ballistiska plattor med högre skyddsnivå för att komma tillrätta med de brister som beskrivs ovan.

 

Ett annat alternativ är att satsa på en skottsäker väst av plate carrier-typ där endast hårda plattor används. Man får då ett fullgott skydd för vitala organ som hjärta, lungor och lever.

 

Klicka här för att se våra skottsäkra västar

 

Klicka här för att se våra hårda skottsäkra plattor


 

Tyr_Protection_Level_III_ICW_multi-curve_armor_plate_05

 

Läs hela inlägget
Powered by Powered by