Artiklar


Här samlar vi artiklar som bland annat avhandlar olika skottsäkra material som Kevlar, Goldshield, Twaron och AR500, vad man bör tänka på innan man köper en skottsäker väst, vad våra garantier innebär, samt annan information som är relevant för området.

 

Följ oss på Instagram för att se alla nyheter!  instagram5

 

Tyr Protection logo

 

Publicerad på av

FAQ om ballistiska plattor och olika material

Ballistiska plattor kan tillverkas av olika material och med olika konstruktioner. Även plattor som är klassade inom samma skyddsnivå kan därför ha vitt skilda egenskaper. De tre vanligaste typerna av ballistiska plattor är keramiska plattor, stålkärnade plattor och lättviktsplattor av UHMWPE. Det finns många åsikter och missuppfattningar om vad som är bäst. Samtliga material har dock för- och nackdelar och inget av dem är det bästa alternativet i alla situationer och för alla användare.

 
Nedan beskrivs ett antal plus och minus inom respektive system.
 
 

Keramplattor:

 
Plus
+ Stoppar pga sin konstruktion störst spektrum av hot.

+ Relativt låg vikt men det kan variera stort.

+ Enda alternativet när det gäller pansarbrytande kulor.

 
Minus
- Ofta stor inbuktning vid träff vilket kan orsaka skador.
- Tål inte lika täta träffar som stål. (En träffad platta är förbrukad).
- Sämre på kantträffar jämfört med stål
- Behöver handhavas relativt försiktigt
- Begränsad hållbarhet
- Kan påverkas av fukt, värme, UV
- Kan liksom stål skicka kulfragment åt sidorna.
- Bra keramplattor kan vara väldigt dyra.
 
Många billigare keramplattor har inte heltäckande keramik. En vanlig variant är att keramlagret börjar 2,5cm från kanterna, vilket gör att en 25x30cm platta i själva verket kan ha 20x25cm skyddsarea. Detta syns inte utanpå plattan och mindre nogräknade säljare informerar inte kunderna om saken. På detta vis kan man sänka både pris och vikt på plattorna.
 
 

UHMWPE-plattor

 
Plus
+ Mycket låg vikt
+ Låg risk för fragment
+ Flyter på vatten
 
Minus
- Skrymmande. Ofta väldigt tjocka.
- Deformeras relativt mycket vid träff. Risk för skador bakom träffområdet.
- Kantträffar kan glida av och träffa användaren eftersom kulan inte fragmenteras.
- Begränsad hållbarhet
- Kan påverkas av fukt,värme, UV
- Kulor med hård spets (som t.ex. 5,56x45 SS109/M855 och svensk sk ptr5) slår oftast igenom denna plattor.
 
 

Stålkärnade plattor

 
Plus
Liten inbuktning vid träff minskar risken för traumaskador
+ Bäst på täta träffar
+ Bäst på kantträffar
+ Lång hållbarhet
+ Praktiskt taget oförstörbara
+ Prisvärda
 
Minus
- Relativt hög vikt men det varierar mellan tillverkare.
- Fragmentrisk om detta inte avhjälps
- Motsats till UHMWPE: Stoppar i regel SS109 men kan ha svårt för allt för snabb .223/5,56 på kort avstånd.
- Klarar inte potenta AP-kulor på kort avstånd.
 
 
 
Stålbaserade skydd kritiseras ofta för att kunna orsaka farliga kulfragment då kulan krossas mot skyddet. Fragment kan dock orsakas även av keramplattor. I synnerhet kan detta vara ett problem med Nivå 4-skydd pga av ett extra kraftigt keramlager. Samtidigt har fragmentproblemet i mångt och mycket avhjälpts med stålkärnade skydd med hjälp av olika typer av fragmentskydd.
 
 
Nedan kan du se en kort video av hur en keramisk platta kastar fragment åt sidorna:

App

 

Och här kan du se hur vår coating och splitterskyddspanel helt eliminerar fragment:

App

 
 
 
Tyr Protection favoriserar vi stålkärnade skydd och har valt att specialisera oss på detta eftersom vi anser att det är det bästa alternativet för de flesta användare. Eftersom vi satsar på lättviktsskydd så är vikten inte ett problem som den kan vara med skydd från tillverkare som använder sämre råvaror. Vill man ha extremt låg vikt så är det UHMWPE som gäller, och kräver man skydd mot AP-ammunition så är det keram som gäller. För majoriteten av övriga användare har våra stålkärnade skydd många styrkor -inte minst den minimala inbuktningen som minskar risken för traumaskador. Klicka här för att se alla ballistiska plattor från TYR Protection.
 
 
Läs hela inlägget
Publicerad på av

What is AR500 steel?

AR500 steel is not a brand name or a specific product but a broad term for a type of through hardened and wear resistant steel. AR is short for Abrasion Resistant and 500 refers to the Brinell hardness of the steel. 500 is a common hardness category but abrasion resistant steels are available in several different hardness categories. A higher Brinell Hardness Number means a harder steel. AR500 is harder than AR400 and so on.

 

Abrasion resistant steels can withstand mechanical wear much better than conventional high-strengh steel. The most common use for AR500 steels is heavy duty equipment that is subjected to a high degree of mechanical wear like excavators and attachments, dumpers, truck bodies, in mining etc.

 

A common misconception is that regular AR500 wear plate steel and ballistic protection steel/armor steel is exactly the same thing. They do have similarities in properties and hardness levels, but they are made for vastly different applications and differ in performance, tolerances and quality control.

 
Not all AR steels are the same

Different manufacturers use different recipes for their steel, and also different methods for quenching and tempering. Because of this the characteristics and performance of AR steel from different manufacturers can vary widely even if the brinell hardness is identical. Depending on the application this difference in performance will be more or less noticable and significant. When it comes to ballistic protection applications even very small differences or variations in characteristics and performance can be a matter of life and death. The main takaway is to remember that "AR500" is a very non-specific description.

 

Ballistic protection steel; Hard but flexible

Any steel manufacturer can make hard steel. The difficulty is making hard steel that is also flexible. High quality protection steel needs to combine a very high hardness with toughness to give it bending properties and make it withstand the force from projectiles without cracking. A high toughness relative to the hardness is the only way to safely lower the weight in armor applications. And this is an art that only a small number of manufacturers in the world master fully. So the most noticable difference between decent armor steel and top of the line armor steel is the weight at a specific protection level.

 
Quality control and tolerances

So a top of the line protection steel need to have unique properties of extreme hardness AND being flexible at the same time. But this is not enough. Protection steel must also have an extremely consistant quality, minimal size and hardness tolerances and rigid quality control (which might include ballistic testing of every single production batch) to avoid the risk of significant differences in performance from batch to batch. Unlike many other applications where one would just add some extra thickness as a safety margin, that is not an option in armor applications due to the added weight. 

 
Real ballistic protection steel is expensive

Real ballistic protection steel from the best manufacturers in the world is very expensive. Much more expensive than some random AR500 steel. For this reason it is not uncommon that civilian body armor is made of cheap wear plate type AR steel instead of certified high end military grade protection steel.

 

TYR Protection only use certified ballistic protection steel. And not any kind of ballistic steel but the best ballistic steel in the world. This is why many of our products are lighter compared to our competitors. And when buying ballistic protection products from us you can rest assure that every single batch of steel has gone through rigorous quality controls to ensure the performance. For many centuries Sweden has been known for making world class steel, and we are proud to be part of that tradition! TYR Protection – For your safety

 

Click here to see all body armor plates from Tyr Protection

 

Läs hela inlägget
Powered by Powered by