Visa aktuellt innehåll som RSS-flöde

Artiklar

Här samlar vi artiklar som bland annat avhandlar olika skottsäkra material som Kevlar, Goldshield, Twaron och AR500, vad man bör tänka på innan man köper en skottsäker väst, vad våra garantier innebär, samt annan information som är relevant för området.

 

Följ oss på Instagram för att se alla nyheter!  instagram5

 

Tyr Protection logo

 


1 - 10 av 18 resultat
Publicerad på av

Behind Armor Blunt Trauma - Dödligt men underskattat

Behind Armour Blunt Trauma (BABT) är en fackterm för icke-penetrerande skador som kan uppstå bakom en beskjuten skyddsväst eller ballistisk platta. Ballistiska kroppsskydd deformeras alltid i någon omfattning på baksidan då de stoppar en projektil. Den energi som överförs mot kroppen kan orsaka inre skador trots att kulan inte penetrerar skyddet. 

 

För att minska risken för skador använder alla etablerade teststandarder ett gränsvärde för hur mycket ett skydd får deformeras vid träff. Vid ett ballistiskt test monteras skyddet mot en kalibrerad lera och efter beskjutning mäts djupet på den inbuktning som uppstått bakom skyddet. Den globalt dominerande NIJ-standarden (Ballistic Resistance of Body Armor NIJ Standard) tillåter max 44mm inbuktning.  

 

44mm-kriteriets ursprung

44mm-kriteriet har använts i den amerikanska NIJ-teststandarden sedan 1978 då version 0101.01 ersatte den tidigare 0101.00 från 1972. Fem skyddsnivåer angavs i standarden; de tre lägsta nivåerna innehöll lågenergivapen i form av vanligt förekommande pistol- och revolverkalibrar (.22LR, .38, 9mm, .357 Magnum och .44 Magnum), medan de två högsta skyddsnivåerna bestod av högenergivapen i form av gevärskalibrarna 7,62x51 respektive 30-06 med pansarbrytande kula. 

 

44mm-kriteriet bygger på forskning med djurexperiment som amerikanska militären utförde under 1970-talet1. Man genomförde bland annat experiment där levande getter försågs med kevlarväst och sedan besköts med revolverkalibern .38 Special. Med max 44 mm inbuktning bakom skyddsvästen ansågs risken för allvarlig skada och död vara låg för en get och ännu lägre för en människa. 

 

Forskningen var helt fokuserad på mjuka kevlarskydd och lågenergikalibern .38 Special som tillhörde standardens lägsta skyddsnivå. Behovet av att studera effekten av ammunition med högre energi diskuterades men ingen vidare forskning kom till stånd -möjligen pga ekonomiska skäl. 

 

44mm-kriteriet implementerades sedan i teststandardens samtliga fem skyddsnivåer trots att ingen motsvarande forskning hade genomförts på gevärskalibrar av den typ som ingick i de två högsta skyddsnivåerna. Kulhastigheten och anslagsenergin är avsevärt mycket högre hos gevärsprojektilerna, och de kräver dessutom en helt annan typ av skydd än de som användes i djurexperimenten. 

 

Säkerhetskriteriet är otillräckligt för gevärsklassade skydd

Trots avsaknaden av evidens för att applicera 44 mm-kriteriet på gevärskalibrar av nämnd typ så har det levt kvar i teststandarden fram till denna dag. Flera svenska djurexperimentella studier har dock med skrämmande tydlighet visat dess brister.

 

Studier från Totalförsvarets forskningsinstitut2  och en relaterad avhandling från Karolinska institutet3 beskriver en serie experiment där grisar under narkos försågs med ballistiska skydd och besköts med Ak 4 (7,62x51 NATO). 

 

För att utvärdera 44mm-kriteriet användes olika kombinationer av skydd som testats mot lera för att fastställa medelvärden för inbuktningen i respektive grupp:

 

  1. Mjuk skyddsväst (Kroppsskydd m/94) + keramplatta (28mm)
  2. Keramplatta med tre lager uniformstyg bakom (34mm)
  3. Endast keramplatta (40mm).

 

I en senare studie användes också en polyetenplatta m/98 + fyra lager aramid, vilket gav en inbuktning om 42 mm. Dödligheten var 0% vid 28mm, 25% vid 34mm och 50% vid 40mm. Vid 42mm var dödligheten så hög som 57%. Samtliga grisar uppvisade någon grad av lungskada. Andra vanliga effekter var t.ex. påverkan på hjärnan och hjärtat som i något fall var dödlig. Resultatet visar att 44mm-kriteriet inte är användbart för att få ett acceptabelt skydd mot gevärsprojektiler som t.ex. 7,62x51. 

 

Brist på data från mänskliga fallexempel

Generellt råder en internationell brist på data från mänskliga fallexempel av BABT från högenergiträff, då lejonparten av tillgänglig information kommer från poliser som blivit beskjutna med pistolkalibrar. Data kring händelser som inträffar i militära sammanhang är ofta konfidentiell och inte tillgänglig för akademisk granskning. 

 

De få militära fall som finns i öppna källor är svåra att dra några egentliga slutsatser ifrån - även om det verkar finnas en tendens bland vissa forskare att framhäva en avsaknad av mänskliga fallexempel med dödlig utgång.

 

Inom skyddsforskningen tycks internationellt fokus ha legat på diverse tekniska simuleringar samtidigt som intresset för biologisk och medicinsk experimentellt inriktad forskning har varit svalt. Den omfattande forskning som bedrivits av FOI utgör därför en ovärderlig kunskapskälla om effekterna av High Velocity Behind Armor Blunt Trauma och belyser vikten av att minimera inbuktningen bakom skyddet. 

 

Vilken typ av skydd är mest effektivt mot BABT?

Mjuka skydd av aramid eller polyeten kan svikta relativt mycket när de absorberar en projektil, men denna typ av skydd är endast klassade mot lågenergivapen som pistoler. För mjuka skydd är 44mm-kriteriet användbart och risken för svåra skador är låg. 

 

Rena fiberskydd som t.ex. ballistiska lättviktsplattor av polyeten deformeras ofta rejält vid beskjutning och har störst problem med inbuktning av de gevärsklassade skydden.

 

Keramplattor är i allmänhet något rigidare men prestandan kan skilja stort mellan olika tillverkare. Det är en god idé att fråga tillverkaren om prestandan för den specifika modell man är intresserad av.

 

Stålkärnade skydd presterar ofta bäst inom detta område och brukar inte ha några problem med djup inbuktning. 

 

Så kan du minska risken för traumaskador

Oavsett vilken typ av skydd du använder så kan du minska risken för skador genom att använda en trauma pad eller en mjuk IIIA skyddspanel bakom den ballistiska plattan.

 

Alla ballistiska plattor från TYR Protection har en fin prestanda och jämförelsevis liten inbuktning. På detta område glänser också våra stålkärnade modeller där inbuktningen kan vara extremt liten. Till den som vill minimera risken för traumaskador så mycket det går rekommenderar vi någon av våra stålkärnade modeller samt en trauma pad eller en mjukpansarpanel att använda bakom plattan.

 

Klicka här för att se alla ballistiska plattor från Tyr Protection. Kontakta oss gärna vid frågor eller behov av vägledning: info@tyrprotection.com  Vi finns också på instagram instagram5

 

 

 

 

1. U.S. Congress, Office of Technology Assessment. (1992). Police Body Armor Standards and Testing, Volume II: Appendices. U.S. Government Printing Office.

2. Gryth et al. (2002). Studier av behind armor blunt trauma (BABT). (foi.se) Totalförsvarets Forskningsinstitut.

3. Gryth D. (2007) Hemodynamic, Respiratory and Neurophysiological Reactions after High-Velocity Behind Armor Blunt Trauma. Thesis for doctoral degree, Karolinska Institutet. https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/39834/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Läs hela inlägget
Publicerad på av

Vad kostar en billig skottsäker väst?

En billig skottsäker/knivsäker väst håller i regel inte för vad som utges och kan därför bli din dyraste affär någonsin. Precis som när man köper en fallskärm så är kvalitet och korrekta klassningar A och O när man införskaffar en skyddsväst. Klicka här för att komma till vår guide om vad man bör tänka på när man köper en skottsäker väst. 

 

Skyddsvästar från Tyr Protection tillverkas i Sverige och endast bästa tillgängliga material används för att garantera högsta kvalitet. Alla produkter genomgår rigorösa tester som bland annat innefattar ballistisk testning hos ett oberoende testinstitut. Vid sådana tester följer man en etablerad ballistisk standard som ex. den amerikanska standarden NIJ 0101.06.

 

Klicka här för att se alla våra skottsäkra västar. 

 

Läs hela inlägget
Publicerad på av

Skyddar en skottsäker väst mot knivhugg?

En modern skottsäker väst ger i regel alltid någon typ av skydd mot knivhugg även om den inte är knivskyddsklassad. Prestandan skiljer mellan olika modeller beroende på hur skyddspanelerna är konstruerade. 

 

De teststandarder som används vid knivskyddsklassning (t.ex. NIJ 0115.00 eller HOSDB) utgår från ett worst case-scenario och ställer mycket höga krav både vad gäller huggenergi och vilken typ av knivblad som används. En skottsäker väst når därför oftast inte upp till vad som krävs av en knivklassad väst utan att vara specifikt anpassad både för ballistiskt skydd och knivattacker.

 

Samtidigt innebär de höga kraven vid knivskyddsklassning att en vanlig skottsäker väst i teorin kan ge ett bra skydd mot knivangrepp även om den inte når upp till ens den lägsta knivskyddsnivån.

 

Höga krav på huggenergi vid knivklassning

De gränsvärden för huggenergi (angivet i joule) som exempelvis används i den amerikanska stickskyddsstandarden NIJ 0115.00 utgår inte från befolkningens medelvärde utan från de högsta registrerade resultaten hos ett studerat urval av unga friska män. 

 

Skyddsnivå 1 motsvarar 85:e percentilen dvs. den huggkraft som endast 15% av referensgruppen kunde nå upp till. Skyddsnivå 2 motsvarar 90:e percentilen (den huggkraft som endast 10% av referensgruppen kunde generera) och nivå 3 motsvarar 96:e percentilen (den huggkraft som endast 4% av referensgruppen kunde generera). 

 

Knivskyddsnivåernas gränsvärden för huggenergi är därfär väl tilltagna både i förhållande till befolkningen som helhet och i jämförelse med den kraft som används vid faktiska knivattacker där huggförhållandena dessutom inte är perfekta och där alkohol och droger ofta finns med i bilden. 

 

Bladformen har stor betydelse

Vid sidan av höga krav rörande huggenergi så kräver nämnda knivskyddsstandarder också användning av bladtyper som är bättre på att penetrera skyddsvästar jämfört med många mer vardagliga knivtyper. Formen på bladet har stor betydelse för resultatet gentemot en skyddsväst och de bladtyper som ofta används i en knivklassning (t.ex. P1 som används både av NIJ och HOSDB) är mycket effektiva på att penetrera skyddsvästar men knappast vanliga vid verkliga knivattacker. 

 

Exempel på våra produkters prestanda mot knivhugg

Alla våra hårda ballistiska plattor skyddar mot alla typer av hugg och stick såväl från kniv som från yxor etc. Våra mjuka ballistiska västar och paneler i nivå NIJ 0101.06 IIIA ger ett relativt bra skydd mot knivhugg i verkligheten, men når inte upp till de höga krav som ställs av en ren knivskyddsstandard som NIJ 0115.00.

 

Vi har utfört praktiska huggtester med ett antal olika knivtyper som är vanligt förekommande vid knivattacker. Vi har bland annat använt hantverkarknivar/"moraknivar" av olika modeller och fabrikat, samt köksknivar av förskärartyp. Våra IIIA-paneler utan knivklassning har stoppat samtliga nämnda knivtyper med den handkraft vi har kunnat uppbåda. Den typ av blad som är generellt svårast att stoppa är smala, tunna och mycket spetsiga varianter som exempelvis vissa typer av delikatessknivar.

 

Vi kan också leverera mjuka skydd/soft armor med både ballistisk klassning och knivskyddsklassning för kunder som önskar detta. 

 

Har du frågor kring ballistiska skydd och knivskydd? Kontakta oss gärna via e-mail på info@tyrprotection.com Klicka här om du vill se vårt sortiment med skottsäkra västar. 

 

Läs hela inlägget
Publicerad på av

Why we love backpack armor

Plate carriers, bulletproof vests and ballistic shields are excellent tools and all have their place. However, as a civilian it might be difficult to use body armor all day in your daily life. And carrying around a ballistic shield would probably make you look wierd. That is where our backpack/bag armor plates come into play!

 

An armor panel placed inside your backpack or briefcase is invisible and makes for the perfect everyday armor. An instinctive reaction when beeing attacked is to lift your arms in front of you to protect the head and vital organs. If you carry a bag when being attacked or threatened the most likely response is to use it as a shield and a means to keep distance. So having an armor panel in your bag is not only the most discreete way to carry armor, but also a really good idea!

 

At Tyr Protection we offer both soft armor panels and rifle rated hard armor plates designed for backpacks and briefcases. All products are made in Sweden using only high quality european and american ballistic materials. All plates are also tested to the latest NIJ standard. Click here to see all our body armor plates and backpack/bag plates. Please contact us on info@tyrprotection.com if you have any special requirements.

 

Läs hela inlägget
Publicerad på av

FAQ om ballistiska plattor och olika material

Ballistiska plattor kan tillverkas av olika material och med olika konstruktioner. Även plattor som är klassade inom samma skyddsnivå kan därför ha vitt skilda egenskaper. De tre vanligaste typerna av ballistiska plattor är keramiska plattor, stålkärnade plattor och lättviktsplattor av UHMWPE. Det finns många åsikter och missuppfattningar om vad som är bäst. Samtliga material har dock för- och nackdelar och inget av dem är det bästa alternativet i alla situationer och för alla användare.

 
Nedan beskrivs ett antal plus och minus inom respektive system.
 
 

Keramplattor:

 
Plus
+ Stoppar pga sin konstruktion störst spektrum av hot.

+ Relativt låg vikt men det kan variera stort.

+ Enda alternativet när det gäller pansarbrytande kulor.

 
Minus
- Ofta stor inbuktning vid träff vilket kan orsaka skador.
- Tål inte lika täta träffar som stål. (En träffad platta är förbrukad).
- Sämre på kantträffar jämfört med stål
- Behöver handhavas relativt försiktigt
- Begränsad hållbarhet
- Kan påverkas av fukt, värme, UV
- Kan liksom stål skicka kulfragment åt sidorna.
- Bra keramplattor kan vara väldigt dyra.
 
Många billigare keramplattor har inte heltäckande keramik. En vanlig variant är att keramlagret börjar 2,5cm från kanterna, vilket gör att en 25x30cm platta i själva verket kan ha 20x25cm skyddsarea. Detta syns inte utanpå plattan och mindre nogräknade säljare informerar inte kunderna om saken. På detta vis kan man sänka både pris och vikt på plattorna.
 
 

UHMWPE-plattor

 
Plus
+ Mycket låg vikt
+ Låg risk för fragment
+ Flyter på vatten
 
Minus
- Skrymmande. Ofta väldigt tjocka.
- Deformeras relativt mycket vid träff. Risk för skador bakom träffområdet.
- Kantträffar kan glida av och träffa användaren eftersom kulan inte fragmenteras.
- Begränsad hållbarhet
- Kan påverkas av fukt,värme, UV
- Kulor med hård spets (som t.ex. 5,56x45 SS109/M855 och svensk sk ptr5) slår oftast igenom denna plattor.
 
 

Stålkärnade plattor

 
Plus
Liten inbuktning vid träff minskar risken för traumaskador
+ Bäst på täta träffar
+ Bäst på kantträffar
+ Lång hållbarhet
+ Praktiskt taget oförstörbara
+ Prisvärda
 
Minus
- Relativt hög vikt men det varierar mellan tillverkare.
- Fragmentrisk om detta inte avhjälps
- Motsats till UHMWPE: Stoppar i regel SS109 men kan ha svårt för allt för snabb .223/5,56 på kort avstånd.
- Klarar inte potenta AP-kulor på kort avstånd.
 
 
 
Stålbaserade skydd kritiseras ofta för att kunna orsaka farliga kulfragment då kulan krossas mot skyddet. Fragment kan dock orsakas även av keramplattor. I synnerhet kan detta vara ett problem med Nivå 4-skydd pga av ett extra kraftigt keramlager. Samtidigt har fragmentproblemet i mångt och mycket avhjälpts med stålkärnade skydd med hjälp av olika typer av fragmentskydd.
 
 
Nedan kan du se en kort video av hur en keramisk platta kastar fragment åt sidorna:

App

 

Och här kan du se hur vår coating och splitterskyddspanel helt eliminerar fragment:

App

 
 
 
Tyr Protection favoriserar vi stålkärnade skydd och har valt att specialisera oss på detta eftersom vi anser att det är det bästa alternativet för de flesta användare. Eftersom vi satsar på lättviktsskydd så är vikten inte ett problem som den kan vara med skydd från tillverkare som använder sämre råvaror. Vill man ha extremt låg vikt så är det UHMWPE som gäller, och kräver man skydd mot AP-ammunition så är det keram som gäller. För majoriteten av övriga användare har våra stålkärnade skydd många styrkor -inte minst den minimala inbuktningen som minskar risken för traumaskador. Klicka här för att se alla ballistiska plattor från TYR Protection.
 
 
Läs hela inlägget
Publicerad på av

What is AR500 steel?

AR500 steel is not a brand name or a specific product but a broad term for a type of through hardened and wear resistant steel. AR is short for Abrasion Resistant and 500 refers to the Brinell hardness of the steel. 500 is a common hardness category but abrasion resistant steels are available in several different hardness categories. A higher Brinell Hardness Number means a harder steel. AR500 is harder than AR400 and so on.

 

Abrasion resistant steels can withstand mechanical wear much better than conventional high-strengh steel. The most common use for AR500 steels is heavy duty equipment that is subjected to a high degree of mechanical wear like excavators and attachments, dumpers, truck bodies, in mining etc.

 

A common misconception is that regular AR500 wear plate steel and ballistic protection steel/armor steel is exactly the same thing. They do have similarities in properties and hardness levels, but they are made for vastly different applications and differ in performance, tolerances and quality control.

 
Not all AR steels are the same

Different manufacturers use different recipes for their steel, and also different methods for quenching and tempering. Because of this the characteristics and performance of AR steel from different manufacturers can vary widely even if the brinell hardness is identical. Depending on the application this difference in performance will be more or less noticable and significant. When it comes to ballistic protection applications even very small differences or variations in characteristics and performance can be a matter of life and death. The main takaway is to remember that "AR500" is a very non-specific description.

 

Ballistic protection steel; Hard but flexible

Any steel manufacturer can make hard steel. The difficulty is making hard steel that is also flexible. High quality protection steel needs to combine a very high hardness with toughness to give it bending properties and make it withstand the force from projectiles without cracking. A high toughness relative to the hardness is the only way to safely lower the weight in armor applications. And this is an art that only a small number of manufacturers in the world master fully. So the most noticable difference between decent armor steel and top of the line armor steel is the weight at a specific protection level.

 
Quality control and tolerances

So a top of the line protection steel need to have unique properties of extreme hardness AND being flexible at the same time. But this is not enough. Protection steel must also have an extremely consistant quality, minimal size and hardness tolerances and rigid quality control (which might include ballistic testing of every single production batch) to avoid the risk of significant differences in performance from batch to batch. Unlike many other applications where one would just add some extra thickness as a safety margin, that is not an option in armor applications due to the added weight. 

 
Real ballistic protection steel is expensive

Real ballistic protection steel from the best manufacturers in the world is very expensive. Much more expensive than some random AR500 steel. For this reason it is not uncommon that civilian body armor is made of cheap wear plate type AR steel instead of certified high end military grade protection steel.

 

TYR Protection only use certified ballistic protection steel. And not any kind of ballistic steel but the best ballistic steel in the world. This is why many of our products are lighter compared to our competitors. And when buying ballistic protection products from us you can rest assure that every single batch of steel has gone through rigorous quality controls to ensure the performance. For many centuries Sweden has been known for making world class steel, and we are proud to be part of that tradition! TYR Protection – For your safety

 

Click here to see all body armor plates from Tyr Protection

 

Läs hela inlägget
Publicerad på av

Is that a Kevlar vest? - The development of bulletproof materials

Although soft armor materials had long been experimented with, it was not until the 1970s that effective soft body armor became widely available. Several companies had done plenty of research on soft armor materials but the american company DuPont ™ took the lead with a newly developed para-aramid fiber which was given the brand name Kevlar®. Kevlar quickly made a big impact and was used by both the US military and police departments.


A similar para-aramid fiber, developed in the 1970s by Akzo ™ and named Twaron®, was launched in 1986. (Twaron is today owned by Teijin Aramid).


In 1990, DSM released a polyethylene-based ballistic fiber under the Dyneema® brand. Dyneema is not a para-aramid but a so-called ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE). Dyneema was discovered as early as the 1960s but underwent a long period of development before it was ready for the market.


The ballistic materials of today


Para-aramid and UHMWPE are still the technologies that dominate in the production of soft body armour, but there are now many more manufacturers. On the one hand, there are a number of companies that manufacture their own variants of para-aramid and UHMWPE under their own brands, and on the other hand, a lot of Chinese-made ditto of inferior quality is produced and sold cheaply and without any brand name. Honeywell with its very well regarded Spectra Shield and Gold Shield product lines and ongoing research and development is an example of the former and a very serious contender against the older brands. Both Kevlar, Twaron and Dyneema remain among the most vibrant brands and the owner companies continue to develop new variants of the products. The fiber material can e.g. be woven or laminated with different techniques, different densities and combinations.


In contrast to the 1970s, Kevlar is today just a brand among many others. Because Kevlar was the first successful brand and for a long time dominated the American market, the name became synonymous with soft ballistic protection.


The question in the title is thus a question that we get regularly and with "Kevlar" the questioner usually refers to soft body armour in general and not a specific brand. Sometimes, however, the question refers to aramid and in rare cases, the Kevlar brand is actually referred to. It may therefore take a while to find out what the questioner means. But we have to rejoice in Kevlar®, which has managed to achieve the same status as Kleenex®, Aspirin®, Post-it® and a handful of other successful brands that have become synonymous with a product.


Which material is the best?


So which material is the best? We have chosen to primarily sell soft armor made with materials from Honeywell and Teijin. All manufacturers and sellers want to emphasize their own product, but the truth is that it is more important to choose a well-known brand than which brand you choose. By buying armour from a well-known brand such as Twaron, Dyneema, Kevlar or Goldshield, you get predictability regarding classification, performance, durability during the warranty period, etc.


If you buy armour of unknown origin, the actual classification is unknown, the material may be uneven in quality and pass one test but not another, the material may be affected abnormally much by use, and so on. Predictability is a must when it comes to products that is supposed to protect lives.


In terms of practical differences between the materials, Goldshield, Twaron® and Kevlar® (para-aramid) are often softer and more comfortable than Dyneema® (UHMWPE). The ballistic ability and knife protection ability are equivalent at a given level of protection, while UHMWPE has slightly better stab protection in relation to its panel weight.


Our recommendation is to stick to well-known quality brands and choose a reliable dealer, even if this is more expensive compared to buying a cheap vest of an unknown brand. Click here to see our range of bulletproof vests.

 

App

Läs hela inlägget
Publicerad på av

FAQ about ballistic shields

Ballistic shields are usually made of fiber materials such as UHMWPE, and models with the highest levels of protection commonly have an outer layer of hard ceramic. Shields of good quality cost on average  €1500-4000. Although ballistic shields can stop bullets, they are easy to inadvertently damage. The surface that protects the fiber material can easily be scratched and a ceramic shield may sometimes crack only by e.g. setting it down too hard against the ground. Most ballistic shields has a limited service life with a protection level warranty period of 5-7 years.

 

To remedy the problems mentioned above and make ballistic shields available to more users, TYR Protection has designed a shield series with a core made of top of the line ballistic steel instead of fiber and ceramic. The result is durable and insensitive shields with no shelf life but still a ballistic performance that surpasses traditional shields with the same protection level.

 

Our shields are recommended to law enforcement, car patrolling security personnel / security guards, ambulance services, schools as well as to civilians who work or live in high crime areas. A ballistic shield protect not only against bullets but also against knife or axe attacks, fragments etc.

 

Our shield models have such a thin profile that they can be placed between the seat and the door in many cars and they are not damaged by bouncing around in the trunk. Compared to a bulletproof vest, a shield has a clearly larger protection area and may give cover for both the upper body and the head.  Unlike a bulletproof vest or plate carrier a shield may also be used to protect someone else or as a offensive tool against an attacker.

 

Click here to buy a bulletproof shield.

 

Tyr_Protection_Ballistic_shield_19

Läs hela inlägget
Publicerad på av

2 important reasons to wear Hard Body Armor plates

Soft bulletproof vests with protection level NIJ IIIA or equivalent are the most common type of body armor vest for civilian as well as professional users. Soft body armor vests are made of para-aramid or UHMWPE fiber and common brand names on the fiber material are Twaron®, Kevlar® and. Dyneema®.

 

Soft body armor is good at stopping traditional lead-core pistol and revolver bullets that are relatively soft and deforms upon impact. However, a bulletproof vest of soft armor is NOT good at stopping hard bullets such as certain types of steel jackeded or steel core pistol ammunition.

 

For example steel core 9mm ammo has been manufactured on a large scale in several European countries and is a common threat in certain places. Handgun ammo with very high velocity like 7,62x25 and 5,7x28 are also good at penetrating soft body armor.


In the video below, you can see a demonstration of how ineffective a soft armor bulletproof vest is against steel core pistol ammunition.

 

App

 

Bulletproof vests with soft armor panels are also incapable of stopping rifle bullets -even at long distances. In the video below this is demonstrated with a bulletproof vest that is shot at from a distance of over 270 meters. One of the calibers used in the video is 7.62x39 (AK-47) which is commonly used by criminals all over Europe.

 

App

 

 

A soft armor bulletproof vest is a light and comfortable basic protection that often provides a large protection area, but our recommendation is that you upgrade your armor kit with hard body armor plates as well to deal with the shortcomings described above. Hard body armor plates are usually made of ceramic and PE or ballistic steel. Due to the design they can offer a much higher level of protection compared to soft armor.

 

An alternative is to invest in a plate carrier type vest that only carry hard armour plates. If using slim hard armor plates a plate carrier can be worn concealed. Tyr Protection offer several very slim steel core hard armor plates. In particular the multi-curved plates are great for concealment.

 

Läs hela inlägget
Publicerad på av

Things you need to know before you buy a bulletproof vest

All bulletproof vests and body armor from TYR Protection are made with carefully selected raw materials from the industry's leading manufacturers. All products have also undergone ballistic testing at an internationally recognized laboratory in accordance with the latest NIJ standards, and we perform our own in-house tests on each new batch to ensure a consistent and high quality.

 

Ballistic tests are expensive and quality control is a ongoing cost for us. Using exclusively quality raw materials increases safety considerably but also entails extra costs. Because of this we do not have the lowest prices in the industry, but we sell products that we are proud of and as a customer of Tyr Protection you can be sure of getting what you pay for. Unfortunately, the opposite is often the case in this industry where far too many people take dangerous shortcuts to save money.

 

 
Chinese body armor; low quality materials and lack of safety margins
 

A large part of the bulletproof vests and other body armor products available on the market are made in China. The quality varies and the performance is often unreliable as almost all manufacturers use cheap raw materials and / or ignore safety margins to save money by using a smaller amount of ballistic material.

 
False marketing is common

 

Our experience is that it is more the rule than the exception that bulletproof vests that are sold cheaply via various marketplaces on the internet does NOT have the protection level stated by the seller, and are not tested in accordance with the ballistic standard as stated in the product description. The cheapest body armor sold on the internet are death traps and pure scam as they do not perform even close to the protection level they claim to have.

 
Many bulletproof vests fail a real ballistic test

 

We have seen cases where even large and well-established asian companies lie about the protection level of their products and refer to ballistic tests which on examination turn out to be completely incorrectly performed or not performed at all. When the armor is tested according to the claimed protection level it usually fails. In the first video below, you can see one such a test that we have performed on a bulletproof vest panel from a well-known chinese manufacturer. Strike number 5 is a complete penetration and would have been lethal.

 
Would you buy a parachute on wish or e-bay?

 

When it comes to products that are supposed to protect lives, there is no room for quality deficiencies. As with motorcycle helmets, parachutes and climbing ropes, a bulletproof vest must perform exactly according to its specified protection level every day throughout the warranty period. Failure to protect inevitably results in very serious injury or death.

 

The saying "You get what you pay for" certainly applies to bulletproof vests and body armor and there is no shortcut. You do not have to buy the most expensive ballistic gear on the market, but we strongly recommend that you invest in body armour made of well-known brand materials. Feel free to contact us if you have any questions.

 

 
Think about this before you buy a bulletproof vest:

  • Do not buy cheap body armor from unknown suppliers on the internet.
  • Pay extra to get armor that is made of brand name materials such as Twaron®, Kevlar® or Dyneema®
  • If you are uncertain - Ask for a ballistic test report (from a laboratory located in a western country).

 

 

Test video of a chinese made armor panel. Strike 5 is a complete penetration.

 

App

 

The YouTube channel Demolition Ranch has made a couple of videos where Chinese body armor is demonstrated. Only one of the products in the video performs in the vicinity of the stated classification, and this armor panel also had a clearly higher price. (Fast forward until 1:14 to skip the intro).​

 

App

Läs hela inlägget
1 - 10 av 18 resultat

Powered by Powered by